Lidl Folleto - 17.06-23.06.2021 (Página 4)

carns molt d'aquí tots els nostres proveïdors de carn són nacionals aenor únic supermercat a espanya amb alberto pascual el nostre ramader cadena de frio cadena de fred certificada de porcs d'aque santen sposa molt botifarra de pagès butifarra de payés filets de llom de porc filetes de lomo de cerdo molt nostre picada de boví de santa barbara picada de vacuno ales de pollastre rural alas de pollo rural 3.- aprox

Las ofertas semanales más populares