Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2021?

Odkrywanie jest tym, co pozwala ludzkiemu gatunkowi się rozwijać. To dzięki odkrywaniu zachodzi postęp. Odkrywanie to zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi; to badania naukowe, testy i nieustanna chęć doskonalenia. Odkrywanie to także podróże – zarówno te lokalne, jak i w dalsze zakątki świata. Obecnie podróże do rozwiniętych miast nie stanowią większego problemu, a dla tych dalszych potrzebna jest odrobina odwagi i chęci. Niemniej oprócz cech charakteru ułatwiających podróżowanie, do przemieszczania się po świecie potrzebne są również konkretne dokumenty. Jednym z takich dokumentów jest paszport. Jak można wyrobić ten rodzaj dokumentu, ile kosztuje paszport i co jest potrzebne do wyrobienia paszportu? Czy cały proces jest czasochłonny? Sprawdziliśmy.
Ile kosztuje wyrobienie paszportu w 2021?

Jak wyrobić paszport w Polsce?

Wyrobienie paszportu w Polsce nie jest procesem trudnym. Zaznajamiając się raz z zasadami, nie powinniśmy mieć problemu z samodzielnym przejściem przez całą procedurę. Na wstępie trzeba wiedzieć, gdzie wyrobić paszport. W Polsce od 17 stycznia 2013 roku, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu nie musimy jechać już – jak to niegdyś było – do punktu paszportowego właściwego według miejsca zameldowania. Obecnie wniosek o paszport można złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla wnioskodawcy punkcie paszportowym na terenie kraju - na przykład w miejscowości, w której aktualnie się przebywa. W tym samym punkcie odbiera się również gotowy dokument.

Informacje o adresach punktów można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Do tej pory dokumenty paszportowe wydawane były przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Skąd pobrać wniosek? Formularz dostępny jest w Internecie na stronie www.gov.pl. Po złożeniu dokumentu należy uiścić opłatę za paszport, a następnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na wydanie gotowego dokumentu.

Paszport można odebrać osobiście w punkcie paszportowym – tam, gdzie składało się wniosek. Przy odbiorze należy sprawdzić, czy paszport został wydrukowany poprawnie i czy dane biometryczne (odciski palców i wizerunek twarzy) są prawidłowe. Można to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego otrzymanego od urzędnika. Jaki jest natomiast koszt wyrobienia paszportu w Polsce?

Ceny za wydanie paszportu w 2021

Choć paszport jest jednym z podstawowych dokumentów, gdy chodzi o podróże, to za wyrobienie paszportu trzeba zapłacić. Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Ceny uzależnione są od rodzaju dokumentu – inaczej będą kształtować się opłaty za paszport dla dorosłych, a inaczej za paszport dla dzieci. Podstawowa opłata - jeśli wnioskodawca nie posiada żadnej ulgi ani zniżki – wynosi 140 zł. Wyrobienie paszportu dla dziecka (opłata za paszport 2021) zależy od wieku dziecka. Koszt wyrobienia paszportu 2021 kształtuje się od 30 zł do 140 zł i zależny jest o ewentualnie przysługujących ulg.

Ulgi w opłacie za paszport

Warto również wiedzieć, że niektóre osoby mogą uzyskać ulgę w wysokości 50% dla opłaty paszportowej. Koszt paszportu pomniejszony o połowę (koszt paszportu to 70 zł) przysługuje:

 • uczniom i studentem,
 • emerytom,
 • rencistom,
 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom, które utrzymywane są przez małżonka będącego emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • osobom dostającym zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • kombatantom i/lub ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
 • rodzicom albo małżonkom rodzica w rodzinie wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Dostępna jest także ulga w wysokości 75% ulgi (koszt paszportu to 35 zł), jeśli:

 • osoba składająca wniosek ma mniej niż 26 lat i uczy się (na przykład studiuje) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • osoba składająca wniosek jest dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (posiadasz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Należy pamiętać, że można skorzystać tylko z jednej ulgi – jeśli składający posiada prawo do kilku ulg powinien wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie.

Czy mogę otrzymać paszport za darmo?

Wyrobienie paszportu jest z reguły – w 99% przypadkach – płatne, jednak istnieją pewne odstępstwa od tego finansowego obowiązku. Mianowicie paszport można otrzymać za darmo, jeśli spełnia się zarządzone przez państwo wymagania. Brak konieczności uiszczenia opłaty za paszport przysługuje osobom:

 • które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;
 • przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 • żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
  wyrobienie paszportu

Jakich dokumentów potrzebuję, aby złożyć wniosek o paszport?

Składając wniosek o wydanie paszportu należy oczywiście wiedzieć, jakie dokumenty do wyrobienia paszportu są potrzebne. Będą to:

 • Wniosek o wydanie paszportu – najlepiej jest odebrać wniosek w punkcie paszportowym (nie zaleca się drukowania plików, które są dostępne w Internecie),
 • Jedno kolorowe, aktualne zdjęcie – wykonane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz wykonać zdjęcie samodzielnie, musisz zastosować się do wymagań zdjęć paszportowych (sprawdzisz je tutaj: www.gov.pl),
 • Dowód opłaty za paszport,
 • Dokument, potwierdzający Twoje prawo do ewentualnej ulgi (np. legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty,
 • Ważny paszport, którego obecnie używasz (jeśli nie posiadasz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny dowód osobisty),
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli Twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Warto pamiętać, że urzędnik może poprosić Cię również o złożenie innych dokumentów, jeśli będzie miał wątpliwości co do Twojej tożsamości lub obywatelstwa, albo w przypadku, gdy w przedłożonych przez Ciebie dokumentach będą znajdować się niespójne dane. O co może poprosić urządzić? Na przykład o skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego czy poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Skoro wiadomo już, jakie dokumenty do paszportu są potrzebne w celu jego wyrobienia oraz jaki jest koszt tego procesu, warto odpowiedzieć również na pytanie, jak długo czeka się na paszport. Zazwyczaj na paszport czeka się około 30 dni od złożenia wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu w szczególnych sytuacjach. O aktualnym statusie wniosku można dowiedzieć os pracownika urzędu paszportowego. Należy pamiętać, że okres ten może zostać skrócony w nagłych sytuacjach. Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu - na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny – możesz złożyć wniosek o tzw. paszport tymczasowy. Taki paszport otrzymasz szybciej niż zwykły dokument, ale jednocześnie paszport tymczasowy ważny jest przez 12 miesięcy, a nie 10 lat. Ile trwa wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym? Zdecydowanie krócej bo około 14 dni.

10 lat możliwości

Cena paszportu w wysokości 140 zł może na pierwszy rzut oka wydawać się wysoka, jednak warto pamiętać, że paszport jest dokumentem, który wyrabiamy na okres 10 lat. Czy zatem opłata w wysokości 14 zł rocznie to dużo? Zapewne nie, mając na uwadze, ile możliwości daje posiadanie paszportu. Oprócz kwestii związanych z przemieszczaniem się po różnych krajach, dokument ten może także ułatwić także wiele spraw w urzędach, w momencie, gdy zgubimy dowód osobisty. Oczywiście obywatele Polski mogą przemieszczać się po krajach Unii Europejskiej na podstawie dowodu osobistego, jednak gdy ten zostanie zgubiony, równie dobrze na lotnisku można okazać paszport.