Biltema - Reklamblad - 26/07-25/12-2021 (Sida 328)

från biltema bilema biltava biltema lagning och säningsbruk korjaus- jak reperelli reparations- og safningsmertel flytspackel flytsparkel nestemäinen tasoite flydespartel jema & kinderfos fugemini போல aalalit pankree cinke afsluge avjämningsmassa avrettingsmasse tasoitemassa afretningsmasse tastes klinnassa thallaharials vitgrå grå mörkgrå primer standard primer standard för ökad vid- häftning av cementbaserade produk- klinkerrent koncentrerat rengö- ringsmedel som effektivt avlägsnar cement- och fogrester och kalkbe- dukten kan användas som koncentrat betonglasyr tränger ner i betong- fuktgenomsläpplig och elastisk yta aluminium