Staples - Reklamblad - 19/11-31/12-2021 (Sida 2)

lego education lego® education för skola och förskola utveckla engagerande undervisningslösningar som ger liv åt steam-ämnena i klassrummet och som samtidigt gör inlärningen rolig och engagerande dessa undervisningslösningar täcker behovet från förskolan till universitet och lösningarna hjälper eleverna att tänka kreativt och resonera systematisk legos lösningar för praktisk inlärning vill garanterat öka support kan vi hjälpa dig med att uppfylla läroplanens mål och ge dig de verktyg som du behöver för att göra din undervis- från och med uppdateringen av lgr11 som trädde i kraft fullt ut ht2018 har programmering en framträdande roll i svensk ledde fram till förändringen framgår det tydligt att program- mering är idag något som omfattar fler ämnen än bara teknik faktum är att alla grundskoleämnen omfattas av de övergri- pande målen i lgr11 vi erbjuder produkter och undervisningslösningar från lego® något för alla ämnen välkommen till lego® educations krativa och pedagogiska värld! nya teknologiska landvinningar och teknikskiften har påtag- är det viktigt att man som lärare förskjuter fokus från enbart kunskapsöverföring till att fokusera mer på flera färdigheter med målet att bygga självförtroende hos eleverna i inlärnings- på staplesnetshop.se hittar du hela vårt sortiment och dina priser självklart kan du även konkatka din säljare eller kundjänst om du har frågor eller funderingar lego® education för mellanstadie- och högstadieklasser tillbehör

Mest populära veckovisa annonser