Gazetka promocyjna Specjał - 29.06-19.07.2020

Gazetka promocyjna Specjał - 29.06-19.07.2020
największych firm gazetka specjał oddział śrem lat specjal wiadomości handlowe wprost firm hurtowych branży fmcg polski lider handlu fmcg poniedziałek - niedziela lub do wyczerpania zapasów hochland naturalne skladno hochland naturalne skladki hochland nep seremony szczypiorkiem talka ser kremowy paprika siaka naturalne skladno hochland naturalne skladno cod wapn hochland naturalne dlamini sapn ιδικα ser kremowy zidlami vilka cena netto za szt hochland ser kremowy pieczarkaml śmietankowy napn nosa +vat naturalne skladning naturalne skladno hochland saturalne skladno hochland hochland sir remowy szynka wapn bulka sir kremowy fmmentaler nap balka ser kremowy sapn salka naturalne skladno hochland ser cremowy gouda ser blocz emmentaler gouda papryka pieczarka salami szczypior szynka ziołowy smietankow gog balka hochland hochland hochland almette almette jogurtowy jogurtowy moon seroty gouda zrakewo-2- bogatyw almette almette hochland hochland hochland yankowy śmietankowy son almette almette ser w grubych burger plastrach & toast gode posego mea mera un tozu bogaty mleka untoztwa tette tankowy almette mietankowy idealnie sic topi almette almette roo cena netto za szt +vat ser almette mini jogurto śmietan cena netto za szt +vat burger&toast edamski gouda gouda wędz maasdamer tylżycki lat „podane ceny w gazetce są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek vat wg obowiązującej stawki" informacje zawarte w niniejszej gazetce sa przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiebiorcami zajmujacymi się produkcja

Najpopularniejsze oferty